• První zmínky užití chmele pro dochucení piva se datují do 7. – 8. století.
  • První pivovar na českém území byl založen v druhé polovině 10. století. Do té doby většinou pivo vařily ženy v domácnosti.
  • Spodně kvašený ležák začal na svrchně kvašenými pivy převládat v polovině 19. století.
  • Ve 20. století se nahrazování částí sladu cukrem, tzv. surogace, bere jako běžná praktika.
  • Do poloviny 20.století se používa k přepravě piva primárně dřevěné sudy. Ty nemohly udržet tak vysoký tlak jako dřívější hliníkové a nynější nerezové sudy, takže piva byla méně nasycená
  • Toť pár velmi krátkých bodů z historie. Nechám na každém z Vás, ať si udělá názor na to, co lze a co nelze za tradiční pivo označit. Výroba piva se neustále zdokonaluje a chuť piva se vyvíjí.